20 Μαΐου 2020

Όργανα μυϊκής ενδυνάμωσης σε στρατιωτική μονάδα

24 Ιανουαρίου 2020

Εξοπλισμός γυμναστηρίου στα Μελίσσια

6 Ιανουαρίου 2020

Αντιολισθητικά δάπεδα

6 Ιανουαρίου 2020

Νέα ταμπλό και επανατοποθέτηση μπασκετών