31 Οκτωβρίου 2018

Νέα Μηχανήματα σε γυμναστήριο της Ανατολικής Αττικής

31 Οκτωβρίου 2018

Μπασκέτες ανακλινόμενες ηλεκτρικά σε γυμναστήριο της Δυτικής Αττικής

31 Οκτωβρίου 2018

Επισκευασμένα όργανα σε γυμναστήριο της Δυτικής Αττικής

31 Οκτωβρίου 2018

Τατάμι πολλαπλών χρήσεων σε γυμναστήριο της Δυτικής Αττικής

31 Οκτωβρίου 2018

Δάπεδα laminate σε γυμναστήρια στα νότια προάστια

28 Αυγούστου 2018

Βαλβίδες αλμάτων και προστατευτικό σκάμματος σε γήπεδο στην Αττική